Student Voice

Student Voice Resources

Undergraduate Student Comment Themes and Categories  Yr addysgu ar fy nghwrs
  Darparu Addysg

  Sylwadau yn ymwneud a sut mae addysg yn cael ei darparu, yn cynnwys math ac amrywiaeth o sesiynau dysgu

  Staff Addysgu

  Sylwadau yn ymwneud yn benodol a staff addysgu e.e. darlithwyr, athrawon, goruchwylwyr prosiectau, ayyb

  Dysgu O Bell

  Sylwadau yn ymwneud ac ansawdd dysgu o bell

  Cyfleoedd dysgu
  Math Ac Eangder Cynnwys Y Cwrs

  Sylwadau am gynnwys y cwrs, sef cynnwys modiwlau, strwythur y cwrs ayyb.

  Amser Cyswllt

  Sylwadau yn ymwneud a'r maint o gyswllt derbyniwyd

  Maint Grŵp/ Cymhareb Myfyrwyr I Staff

  Sylwadau yn ymwneud ac maent ddosbarthau, nifer o fyfyrwyr i bob aelod o staff, cymhareb myfyrwyr: staff ayyb

  Dewis Modiwlau / Amrywiaeth

  Sylwadau yn ymwneud a'r amrywiaeth neu ddewis o fodiwlau, yn cynnwys y drefn i ddewis modiwlau

  Lleoliadau/ Gwaith Maes / Teithiau

  Sylwadau yn ymwneud a lleoliadau gwaith neu waith maes (yn cynnwys lleoliadau clinigol)

  Asesiadau ac adborth
  Dulliau Asesu

  Sylwadau yn ymwneud a dulliau asesu

  Traethawd

  Sylwadau am y traethawd/adroddiad blwyddyn derfynol

  Adborth

  Sylwadau yn ymwneud ac ansawdd a chyflymder adborth

  Meini Prawf Marciau

  Sylwadau yn ymwneud a dulliau marcio a meini prawf marcio

  Cymorth academaidd
  Argaeledd O Staff Addysgu

  Sylwadau yn ymwneud ac argaeledd darlithwyr a staff addysgu arall e.e. Ei oriau swyddfa

  Cyfathrebiad Efo Goruchwyliwr, Darlithwyr, Tiwtor

  Sylwadau yn ymwneud a chyfathrebiad rhwng myfyrwyr a staff addysgu

  Cymorth I Fyfyrwyr

  Sylwadau o gwmpas y cymorth mae myfyrwyr yn derbyn yma, yn cynnwys cymorth academaidd, cymorth bugeiliol a chymorth anabledd

  Tiwtor Personol

  Sylwadau yn ymwneud a'r system tiwtor personol

  Trefniadaeth a rheolaeth
  Cyfathrebiad Am Y Cwrs Ac Addysgu

  Sylwadau yn ymwneud ac eglurder cynnwys, baich gwaith, llyfryn cwrs, a llawlyfr

  Sefydlu, Cymorth Dechrau Cwrs

  Sylwadau yn ymwneud a chymorth a sefydliad pan mae myfyrwyr yn cychwyn yn y brifysgol

  Trefniadaeth, Rheolaeth O'r Cwrs

  Sylwadau cyffredinol yn ymwneud a threfniadaeth, gweinyddiaeth neu reolaeth o'r cwrs

  Rhaglenni/amserlenni

  Sylwadau cyffredinol am y rhaglenni ac amserlenni o aseiniadau

  Baich Gwaith

  Sylwadau yn ymwneud a'r baich gwaith trwy'r rhaglen - yn cynnwys yr amserlenni o arholiadau a'r drefn o derfynau gwaith

  Blwyddyn Tramor

  Sylwadau cyffredinol am y flwyddyn tramor/astudio tramor

  Adnoddau dysgu
  Cyfleusterau Cyffredinol

  Sylwadau am gyfleusterau'r brifysgol yn gyffredinol e.e. arlwyo, adeiladau, cyfleusterau chwaraeon, llety ayyb

  Cyfleusterau Tg

  Sylwadau am gyfleusterau TG y Brifysgol, yn cynnwys mynediad i'r rhwydwaith, argaeledd o gyfrifiaduron, offer argraffu ayyb

  Adnoddau Dysgu

  Sylwadau cyffredinol am adnoddau addysgu academaidd, e.e. Deunydd darlithio, deunydd ar-lein, neu unrhyw adnoddau addysgu cyffredinol arall

  Llyfrgell

  Sylwadau yn ymwneud ac unrhyw un o gyfleusterau llyfrgell y brifysgol

  Mannau Astudio

  Sylwadau cyffredinol am y ddarpariaeth o / diffyg argaeledd mannau am waith academaidd

  Cymuned ddysgu
  Cyfleoedd I Weithio Gyda Myfyrwyr Eraill

  Sylwadau yn ymwneud a gweithio efo myfyrwyr eraill ar y cwrs

  Arweiniad Ar Yrfa, Cymorth

  Sylwadau am ragolygon am yrfa, cyflogadwyedd, neu'r gwasanaeth gyrfaoedd yn y Brifysgol

  Gweithgareddau Allgyrsiol

  Sylwadau am y gweithgareddau cymdeithasol / chwaraeon tŷ allan i waith academaidd, a chyfleusterau cysylltiol

  Bywyd Myfyrwyr

  Sylwadau cyffredinol am fywyd myfyrwyr

  Datblygiad Personol

  Sylwadau ar sut mae'r Brifysgol wedi cymorth datblygiad personol y myfyriwr

  Llais myfyrwyr
  Undeb Myfyrwyr

  Sylwadau yn ymwneud a'r Undeb Myfyrwyr / gild

  Llais Myfyrwyr

  Sylwadau ynglŷn ag adborth myfyrwyr yn cael ei gweithredu

  Arall
  Llety

  Sylwadau yn ymwneud a llety

  Campws / Dinas / Lleoliad

  Sylwadau am y campws, y ddinas, neu leoliad y Brifysgol

  Costau / Gwerth Am Arian

  Sylwadau am gost y Brifysgol neu os mae'n werth arian

  Covid-19

  Sylwadau yn ymwneud a sut mae'r Brifysgol wedi trin a'r cyfnod clo, yn cynnwys gostyngiadau ynglŷn â COVID-19 a chymorth i fyfyrwyr

  Graddio

  Sylwadau o gwmpas y newydd mewn trefniadau graddio / lleoliadau am y flwyddyn academaidd

  Rhyngwladoli

  Sylwadau o gwmpas y nifer o fyfyrwyr a darlithwyr rhyngwladol yn y Brifysgol

  Staff Anacademaidd

  Sylwadau yn ymwneud a staff anacademaidd e.e. Staff gweinyddol, staff cymorth ayyb

  Hiliaeth/cydraddoldeb

  Sylwadau yn ymwneud a hiliaeth/digwyddiadau o wahaniaethu/diwylliant/ymarferion neu sut cafodd y rhain ei thrin gan y Brifysgol

  Gweithredu Streic

  Sylwadau yn ymwneud a'r trawiadau o weithredai streic gan weithwyr y brifysgol

  Math O Fyfyrwyr

  Sylwadau yn ymwneud a'r "math o fyfyriwr" yn y sefydliad